Status Prawny

TECHFILM Sp. z o.o. jest własnością Skarbu Państwa i swoją działalność rozpoczęła 01-08-2002 roku. Powstała w ramach komercjalizacji Przedsiębiorstwa Produkcji i Usług Filmowych “TECHFILM”

TECHFILM Sp. z o.o.
ul. Dominikańska 9
02-738 Warszawa

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000120619,

NIP: 525-000-93-06

Wysokość kapitału zakładowego : 1.800.000,- PLN

W załączeniu:

  1. Skan jednolitego tekstu Umowy Spółki

Data utworzenia strony: 22 sierpnia 2017

Autor strony: Karol Grabiec

Data ostatniej modyfikacji: 30 września 2020

Autor ostatniej modyfikacji: Karol Grabiec