Zasady funkcjonowania

Zasady funkcjonowania Techfilm Sp. z o.o. określają poniższe zapisy Umowy Spółki.
§ 1.
1. Firma Spółki brzmi: Techfilm Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Spółka może używać skrótu firmy: Techfilm sp. z o.o.
§ 2.
Siedzibą Spółki jest Warszawa.
§ 3.
Spółka powstaje w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą:
Przedsiębiorstwo Produkcji i Usług „Techfilm” w Warszawie.
§ 4.
1. Spółka działa na podstawie Kodeksu spółek handlowych, ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 981, z późn. zm.) i innych właściwych przepisów.
2. W braku postanowień Umowy stosuje się przepisy wymienione w ust. 1.

 

Data utworzenia strony: 4 września 2017

Autor strony: Karol Grabiec

Data ostatniej modyfikacji: 21 września 2017

Autor ostatniej modyfikacji: Karol Grabiec