Ogłoszenia

Ogłoszenie o naborze ofert na przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych za lata obrotowe 2019 i 2020

OGŁOSZENIE

Pełnomocnik Wspólnika działając na podstawie §33 pkt 5 Umowy Spółki Techfiim sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Dominikańskiej 9,02-738 Warszawa zaprasza do składania ofert na:

przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych Spółki Techfiim sp. z o.o. za lata obrotowe 2019 i 2020 oraz sporządzenie pisemnych sprawozdań z tych badań.

W załączeniu:
1. Ogłoszenie (format .pdf)

Ogłoszenie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa

Działając na podstawie: §19 ust. 3 pkt 1 i 2 Umowy Spółki w związku z rezygnacją z pełnienia funkcji przez Prezesa Zarządu dniem 31 lipca 2019 roku Pełnomocnik Wspólnika ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa jednoosobowego Zarządu spółki Techfilm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000120619 (dalej: „Spółka).

W załączeniu:

  1. Ogłoszenie

 

Osoba odpowiedzialna za ogłoszenie

Iwona Sarjusz-Wolska,
e-mail: i.sarjusz-wolska@techfilm.pl
tel: 22 8535045.

Ogłoszenie o powołaniu Pełnomocnika Wspólnika

Pan Olgierd Generowicz – uchwalą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Techfilm sp. z o.o. w dniu 24 listopada 2017r. został powołany na Pełnomocnika Wspolnika Techfilm Sp. z o.o.

W załączeniu:

  1. Protokół Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą: Techfilm sp. z o.o. nr WDIM-NW.404.44.2017.GB (.PDF)

Ogłoszenie o powołaniu Prezesa Zarządu

Pan Andrzej Ners – uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Techfilm sp. z o.o. w dniu 24 listopada 2017r. został powołany na Prezesa jednoosobowego Zarządu Spółki.

W załączeniu:

  1. Protokół Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą: Techfilm sp. z o.o. nr WDIM-NW.404.9.2017 (.PDF)

Wybór firmy do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki sporządzonych za rok obrotowy 2017 oraz za rok obrotowy 2018

06.10.2017

Zarząd Techfilm sp. z o.o. informuje, że w dniu 4 pażdziernika 2017r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Techfilm sp. z o.o. uchwałą nr 1 dokonało wyboru firmy Pol-Tax 2 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki sporządzonych za rok obrotowy 2017 oraz za rok obrotowy 2018.

 

Loading...

Data utworzenia strony: 20 września 2017

Autor strony: Karol Grabiec

Data ostatniej modyfikacji: 20 września 2017

Autor ostatniej modyfikacji: Karol Grabiec