Ogłoszenia

Ogłoszenie o naborze ofert na przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych za lata obrotowe 2023 i 2024

OGŁOSZENIE

Rada Nadzorcza Spółki Techfilm sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Dominikańskiej 9, 02-738 Warszawa działając na podstawie §23 ust .1 pkt 3 Umowy Spółki

zaprasza do składania ofert na:

przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych Spółki Techfilm sp. z o.o. za lata obrotowe 2023 i 2024 z możliwością przedłużenia umowy na lata następne oraz sporządzenie pisemnych sprawozdań z tych badań.

W załączeniu:

Ogłoszenie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa

Rada Nadzorcza spółki Techfilm spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie działając na podstawie: §19 ust. 3 pkt 1 i 2 Umowy Spółki, ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu spółki Techfilm Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000120619 (dalej: „Spółka).

W załączeniu:

  1. Ogłoszenie
  2. Oświadczenia kandydata

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

OGŁOSZENIE

Techfilm sp. z o.o.

publikuje raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

 

W załączeniu:

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego TECHFILM SP Z O.O.

Ogłoszenie dot. nawiązania współpracy z kancelarią prawną

OGŁOSZENIE

Techfilm sp. z o.o.

Nawiąże współpracę z Kancelarią Prawną posiadającą doświadczenie w zakresie praw autorskich oraz obsługi inwestycji developerskich.

W załączeniu:
1. Ogłoszenie (format: .pdf)

Data utworzenia strony: 20 września 2017

Autor strony: Karol Grabiec

Data ostatniej modyfikacji: 20 września 2017

Autor ostatniej modyfikacji: Karol Grabiec