Ogłoszenia

Ogłoszenie o powołaniu Pełnomocnika Wspólnika

Pan Olgierd Generowicz – uchwalą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Techfilm sp. z o.o. w dniu 24 listopada 2017r. został powołany na Pełnomocnika Wspolnika Techfilm Sp. z o.o.

W załączeniu:

  1. Protokół Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą: Techfilm sp. z o.o. nr WDIM-NW.404.44.2017.GB (.PDF)

Ogłoszenie o powołaniu Prezesa Zarządu

Pan Andrzej Ners – uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Techfilm sp. z o.o. w dniu 24 listopada 2017r. został powołany na Prezesa jednoosobowego Zarządu Spółki.

W załączeniu:

  1. Protokół Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą: Techfilm sp. z o.o. nr WDIM-NW.404.9.2017 (.PDF)

Wybór firmy do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki sporządzonych za rok obrotowy 2017 oraz za rok obrotowy 2018

06.10.2017

Zarząd Techfilm sp. z o.o. informuje, że w dniu 4 pażdziernika 2017r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Techfilm sp. z o.o. uchwałą nr 1 dokonało wyboru firmy Pol-Tax 2 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki sporządzonych za rok obrotowy 2017 oraz za rok obrotowy 2018.

 

Przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych za lata 2017/2018

14.09.2017 r.

OGŁOSZENIE
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego wykonując na podstawie ustawowego upoważnienia prawa z udziałów Spółki Techfilm sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Dominikańskiej 9, 02-738 Warszawa, zaprasza do składania ofert na:

przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych Spółki Techfilm sp. z o.o. za lata obrotowe 2017 i 2018 oraz sporządzenie pisemnych sprawozdań z tych badań

Treść ogłoszenia

Odpowiedzi na dodatkowe zapytania udziela:
Główny Księgowy Spółki Teresa Dymińska pod numerem telefonu (22) 853 50 45

 

 

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko członka Zarządu

07.06.2017 r.

OGŁOSZENIE
Pełnomocnik Wspólnika w spółce Techfilm spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ul. Dominikańska 9, działając na podstawie § 2 ust.3 w związku z § 2 ust.1 oraz § 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka Zarządu w niektórych spółkach handlowych (Dz. U. z 2003 r. nr 55, poz.476, z późn.zm.) ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko:

Prezesa Zarządu Spółki Techfilm sp. z o.o. w Warszawie

Treść ogłoszenia

Osobą odpowiedzialną w Techfilm sp. z o.o. za treść ogłoszenia jest:
Krzysztof Grygorowicz, tel. 604 237 043, e-mail: k.grygorowicz@techfilm.pl

Data utworzenia strony: 20 września 2017

Autor strony: Karol Grabiec

Data ostatniej modyfikacji: 20 września 2017

Autor ostatniej modyfikacji: Karol Grabiec