Majątek spółki

Informacja o stanie majątku Techfilm Spółka z o.o. wg stanu na dzień 31.12.2018 r. – informacja za 2018

Informacja o stanie majątku Techfilm Spółka z o.o. wg stanu na dzień 31.12.2017 r. – informacja za 2017

Informacja o stanie majątku Techfilm Spółka z o.o. wg stanu na dzień 31.12.2016 r. – informacja za 2016

Data utworzenia strony: 22 sierpnia 2017

Autor strony: Karol Grabiec

Data ostatniej modyfikacji: 1 sierpnia 2019

Autor ostatniej modyfikacji: Karol Grabiec